"Детство без книг – это не детство", Астрид Линдрген